Możliwości i ograniczenia systemu

Wyszukiwanie treści
Pozwala na wyszukiwanie w bazie wpisów mowy nienawiści pod względem jej rodzaju (kategorii), zawartości (treści, konkretnych słów), kont czy zakresu czasu.

Wykresy i rankingi
Przeszukiwane treści można wizualizować na wykresach i rankingach. Ta opcja pozwala na prześledzenie zmian nasilenia mowy nienawiści w czasie, tworzenie rankingów nienawistnych kont lub kluczowych nienawistnych słów. Wykresy można pobierać jako pliki graficzne.

Pobieranie danych
Wyszukane treści można pobrać w formie arkusza kalkulacyjnego.

Sprawdzenie kontekstu wypowiedzi
Każdy wpis można zobaczyć w oryginalnym kontekście na Twitterze i sprawdzić, jak prezentuje się ona w szerszym kontekście – czy jest odpowiedzią na coś, czy jest elementem dyskusji, itp. Ta opcja ułatwia badanie dynamik rozpowszechniania się nienawistnych treści.

Anotowanie treści
Pozwala użytkownikom na ocenę zebranych przez system treści pod kątem tego, czy należy uznać je za mowę nienawiści, czy nie – a jeśli tak, to jakiej grupy dotyczy nienawiść. Jest to więc „cegiełka”, którą użytkownik może dołożyć do rozwoju systemu – dzięki temu algorytm ma więcej danych i może lepiej dokonywać kategoryzacji.

Ograniczenia
System zaciąga dane z Twittera poprzez tzw. „stream”. Twitter nie informuje podmiotów korzystających ze streama o wprowadzanych tam technicznych zmianach. W związku z tym są okresy, w których system nie pobierał danych. Są to:
  • lipiec-sierpień 2022 r.;
  • październik 2022 r.