O projekcie


Powstanie i popularyzacja mediów społecznościowych stworzyły nowy, równoległy do tradycyjnych mediów ekosystem obiegu informacji. Przez media społecznościowe dowolne, niezweryfikowane albo szkodliwe treści mogą trafiać do setek tysięcy odbiorców. Tworzą się więc warunki, w których mowa nienawiści może szczególnie łatwo się rozprzestrzeniać. A to potrafi realnie wpływać na zmiany postaw społecznych na wielką skalę. W Polsce masowe kampanie dezinformacyjne doprowadzały w przeszłości choćby do zwiększenia niechęci do niektórych grup mniejszościowych – uchodźców, Żydów, społeczności LGBTQ i ogólnie przedstawicieli innych kultur.

W ramach projektu powstały dwa raporty analizujące nienawistne dyskursy w mediach społecznościowych:

  • Granice Nienawiści analiza mowy nienawiści towarzyszącą dwóm kryzysom uchodźczym: związanym z inwazją Rosji na Ukrainę oraz z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.
  • Przyjdą i zabiorą analiza antyukraińskiej mowy nienawiści.
Grantodawca: Komisja Europejska: Justice Programme (JUST); Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)

Autorzy systemu: